Postanowiliśmy przedstawić wszystkim zainteresowanym kilka konfiguracji i przykładów działających stacji meteo w gospodarstwach sadowniczych o różnym profilu uprawy.

Dziś jako pierwsza relacja z gospodarstwa sadowniczego położonego w okolicach Poznania.

Stacje meteo iMetos SMT 200 pracuje w 22 hektarowym gospodarstwie sadowniczym. Sadownik zdecydował się na zakupi stacji meteo serii SMT która posiada dodatkowe wyjścia zewnętrzne na przednim panelu pod sensory wilgotności gleby.

Stacje meteo wyposażona jest w następujące czujniki:

  • Temperatura powietrza oraz wilgotność powietrza
  • Opady
  • Zwilżenie liścia
  • Prędkość wiatru
  • Temperatura gleby
  • Wilgotność gleby (3 sensory Watermark)

Stacja meteo iMetos IMT 200, pracuje bezawaryjne w gospodarstwie sadowniczym od 2011 roku. Corocznie współpracuje również z dwoma modelami chorobowymi: Parch jabłoni (Venturia inaequalis) oraz Brunatana zgnilizna drzew pestkowych (Monilia laxa), Drobna plamistość liści drzew pestkowych (Blumeriella jaapi).

Obsługa dotyczy głównie wymiany bibuły filtracyjnej w czujniku zwilżenia liścia. Stacja meteo na okres zimy nie jest zabierana z sadu, co umożliwia monitoring warunków pogodowych przez cały rok.