Uruchomienie stacji meteo iMetos

W celu uruchomienia stacji meteo iMetos, należy zakupić kartę SIM dowolnego operatora sieci GPS/GPRS (również pre-paid) oferującego dobry zasięg w miejscu lokalizacji stacji zapewniający transmisję danych ok. 5-10 MB w trybie GPRS (w zależności od ilości zamontowanych czujników oraz zdefiniowanych przez Użytkownika częstotliwości przesyłania danych) oraz możliwość wysyłania/odbioru wiadomości SMS.

Karta SIM powinna mieć odblokowaną funkcję zabezpieczenia karty (PIN). Wyłączenie tej funkcji na niektórych kartach dokonać można z poziomu telefonu, w innych przypadkach czynność tę należy zlecić operatorowi sieci.

Kartę SIM należy umieścić w modemie stacji. W tym celu należy otworzyć pokrywę modułu elektroniki. Kartę należy wsunąć do odbezpieczonej klapki modemu i zabezpieczyć klapkę przesuwając ją w prawo. Następnie należy włączyć zasilanie podłączając akumulator (wtyczka lub/i bezpiecznik). Stacja meteo po ok. 1 minucie rozpocznie proces logowania się w sieci. Zaczynają błyskać 2 diody (czerwona i żółta). Czerwona sygnalizuje stan modemu, żółta – stan płyty głównej stacji. Najpierw zaczyna błyskać krótko czerwona dioda i po ok. 20 sekundach przechodzi w tryb sporadycznego błyskania.

Jeżeli w ciągu 2 minut od podłączenia zasilania diody nie zaczną pracować, należy odłączyć kable zasilające akumulatora oraz panelu solarnego na ok. 1 minutę.

Stacja meteo iMetos po podłączeniu zasilania wykonuje automatycznie diagnostykę układów elektronicznych oraz modemu.

Przebieg tego testu oraz pomyślne połączenie z internetem sygnalizuje sposób migania diody czerwonej i żółtej:

  • Podłączenie zasilania: dioda iMetos (żółta): krótki błysk – długa przerwa; oczekiwanie na modem
  • Połączenie GSM: dioda modemu GSM (czerwona) krótki błysk – długa przerwa, dioda iMetos (żółta): krótki błysk – krótki błysk – długa przerwa
  • Połączenie TCP/IP: dioda modemu GSM krótki błysk – długa przerwa, dioda iMetos: krótki błysk – krótki błysk – krótki błysk – długa przerwa
  • Pomyślne przesłanie danych: dioda iMETOS: : krótki błysk – krótki błysk – krótki błysk – krótki błysk – długa przerwa
  • Test zakończony niepowodzeniem: dioda iMetos LED świeci ciągle

Przedstawiamy film obrazując cały etap uruchomienia stacji iMetos opisany powyżej: