Sensory / czujniki do stacji meteo

Stacje meteo - czujnik/sensor zwilżenia liścia
Czujnik zwilżenie liścia

Sensor zwilżenia liścia dostarczany jest z plastikową opaską kablową służącą do jego zamocowania. Należy zwrócić uwagę na reprezentacyjne dla danej uprawy miejsce zamontowania tego czujnika. Sprawdzić należy, czy pod elektrodami sensora umieszczony jest pasek bibuły. Sensor symuluje stan zwilżenia liści (suchy/mokry) w minutach. Jest to istotny parametr w większości modeli chorobowych.

Stacje meteo - sensor/czujnik temperatury gleby
Czujnik temperatury gleby

Szczególnie polecany w uprawach polowych – precyzyjne określenie optymalnej temperatury gleby dla siewu i kiełkowania nasion. Bardzo przydatny parametr dla oceny terminu zastosowania nawożenia roślin oraz przebiegu procesów mineralizacji azotu w glebie

Stacje meteo - sensor/czujnik wilgotności gleby Watermark
Czujnik wilgotności gleby – Watermark

Polecany w uprawach polowych do wspomagania decyzji o nawadnianiu roślin. Pokrywa stacji meteo iMetos SMT umożliwia montaż do 6 sensorów Watermark. Dwużyłowe kable sensorów zakończone oczkami montażowymi należy przykręcać w kolejności od lewej górnej strony pokrywy do prawej dolnej parami.

Stacje meteo - czujnik/sensor prędkości wiatru
Czujnik prędkości wiatru

Stanowi część składową anemometrów sygnalizujących, może być używany jako czujnik dla innych systemów pomiarowych. Przystosowany jest do całorocznej pracy w warunkach klimatu europejskiego.

Stacje meteo - czujnik/sensor kierunku wiatru
Czujnik kierunku wiatru

Sensor wyposażony jest w indywidualne zasilanie (mini bateria w obudowie czujnika). Układ elektroniczny sensora dokonuje pomiaru co sekundę i uśrednia wartości pomiarowe do czasokresu określanego przez stację. Trwałość baterii wynosi ok. 10 lat.

Stacje meteo - czujnik/sensor ciśnienia atmosferycznego
Czujnik ciśnienia atmosferycznego

Barometr należy podłączyć do dowolnego wolnego wejścia cyfrowego. Sensor mierzy aktualne wartości ciśnienia atmosferycznego.

Stacje meteo - czujnik/sensor promieniowania
Czujnik promieniowania globalnego (Pyranometr)

Wartości promieniowania globalnego podawane są w jednostkach [Wat/m2]. Promieniowanie globalne wskazuje natężenie światła słonecznego (promieniowanie bezpośrednie) z uwzględnieniem jego strat z tytułu zachmurzenia, zawartości pary wodnej w powietrzu oraz zanieczyszczeń powietrza w drodze do powierzchni Ziemi.

Stacje meteo - czujnik/sensro temperatury mokrej i suchej
Czujnik temperatury mokrej i suchej

Temperatura mokra i sucha powinna być mierzona na wysokości najniżej położonych części roślin/drzew narażonych na uszkodzenia mrozowe. Temperatura mokra symuluje wartości ciepła parowania w przypadku osuszania rośliny przez zimny wiatr. Temperatura sucha odpowiada temperaturze powietrza bez osłony promieniowania. Oba sensory wykorzystywane są w ochronie upraw przed uszkodzeniami mrozowymi.