Modele chorobowe

W nowoczesnej uprawie roślin stacje meteorologiczne spełniają ważną rolę w podejmowaniu decyzji odnośnie wykonania zabiegów agrotechnicznych stale monitorując warunki pogodowe, a tym samym dostarczają podstawowych informacji na temat m.in.: temperatury, opadów, prędkości wiatru oraz wielu innych czynników.
Obecne modele stacji meteo iMetos poza standardowymi czujnikami (temperatury, wilgotności, opadów) można wyposażyć w szereg specjalistycznych czujników np.: czujnik zwilżenia liścia lub/i temperatury liścia, czujnik wilgotności gleby, które w połączeniu z odpowiednimi modelami chorobowymi sygnalizują prawdopodobieństwo wystąpienia chorób i szkodników roślin uprawnych. Wszystko to sprawia, że proces podejmowania decyzji dotyczących ochrony roślin jest o wiele bardziej precyzyjny i jest stale monitorowany.

Stacje meteo iMetos można wyposażyć w modele chorobowe dla następujących gatunków roślin uprawnych:

jabłoń: Parch jabłoni (Venturia inaequalis), Zaraza ogniowa (Erwinia amylovora)
grusza: Parch gruszy(Venturia pirina), Zaraza ogniowa (Erwinia amylovora)
pestkowe: Brunatana zgnilizna drzew pestkowych (Monilia laxa), Drobna plamistość liści drzew pestkowych (Blumeriella jaapi)
winorośl: Szara pleśń (Botrytis cinerea), Mącznika rzekomy winorośli (Plasmopara viticola)
truskawka malina: Szara pleśń truskawki (Botrytis cinerea), Zgnilizna korony truskawki (Phytophthora cactorum), Mączniak prawdziwy truskawki (Sphaerotheca macularis)
pomidor: Alternarioza pomidora (Alternaria solani), Mączniak prawdziwy pomidora (Oidium lycopersicum), Septorioza pomidora (Septoria lycopersici )
ziemniak: Alternarioza ziemniaka (Alternaria solani), Zaraza zmiemniaka (Phytophthora infestans)
cebula: Stemphylium, Zgnilizna szyjki cebuli (Botrytis alli / Botrytis squamosa), Mączniak rzekomy cebuli (Peronospora destructor)
pszenica: Septorioza plew pszenicy (Septoria nodorum), Septorioza paskowana liści (Septoria tritici), Rdza brunatna pszenicy (Puccinia recondita f. sp. tritici), Fusarium spp.
rzepak: Sucha zgnilizna kapustnych (Leptosphaeria maculans, Leptosphaeria biglobosa), Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum)
marchew: Alternarioza naci marchwi (Aternaria dauci / Alternaria radicina))

Przy pomocy przeglądarki internetowej każdy użytkownik posiada stały dostęp w czasie rzeczywistym do danych meteorologicznych oraz modeli chorobowych w formie graficznej lub tabelarycznej. Istnieje również możliwość zaimportowania danych na komputer osobisty i korzystanie z nich bezpośrednio w formacie Excel, Access i innych programach.