Stacje meteo iMetos SMT

Stacje meteo iMetos z serii SMT to urządzenia do monitoringu warunków pogodowych ze szczególnym uwzględnieniem warunków glebowych (temperatura oraz wilgotność gleby), dzięki specjalnie przygotowanym podłączeniom i sensorom. Podobnie jak seria IMT, bezproblemowo współpracuje z modelami chorobowymi roślin uprawnych.

Wszystkie dane pogodowe mierzone poprzez stację meteo iMetos automatycznie przesyłane na własny serwer internetowy stacji meteo. Zasilanie stacji iMetos zapewnia akumulator o dużej pojemności ładowany poprzez zintegrowany panel solarny. Gwarantuje to całoroczny cykl pracy stacji bez konieczności wymiany akumulatora lub doprowadzenia zasilania.

Idealny wariant stacji meteo wszędzie tam się ważnym tematem jest woda oraz systemy nawadniania upraw. Prezentowana konfiguracja czujników w stacji meteo gwarantuje najdokładniejsze obliczenie wartości ewapotranspiracji w połączeniu z modelami chorobowymi roślin. Dodatkowo stale monitorowana jest temperatura gleby oraz przy wyposażeniu stacji w czujniki wilgotności gleby Watermark nawet do sześciu różnych poziomów uwilgocenia gleby.

Transmisja danych odbywa się w trybie GPRS (pakietowe przesyłanie danych), a technologię tą zapewniają wszyscy operatorzy GSM. Do uruchomienia i transferu danych niezbędna jest deaktywacja kodu PIN na karcie SIM.

Poprzez przeglądarkę internetową użytkownik loguje się na internetowej stronie stacji meteo i uzyskuje dostęp do danych klimatycznych w postaci graficznej lub tabelarycznej. Dostęp do danych zabezpieczony jest hasłem zdefiniowanym i znanym TYLKO przez użytkownika. Strona ta umożliwia również konfigurację parametrów stacji np. ustalenie wartości minimalnych i maksymalnych temperatury powietrza, gleby, opadu, wilgotności względnej powietrza, po osiągnięciu których stacja generuje SMS-y na zdefiniowane przez użytkownika numer(y) telefonu komórkowego.

Zobacz przykładową stronę do odczytu danych ze stacji meteo iMetos
Wejdź na stronę www.fieldclimate.com lub kliknij tutaj, aby zalogować się do danych meteo:
nazwa użytkownika: agropogoda
hasło: agropogoda

Stacja meteo iMetos SMT 200 podczas pracy w sadzie.