Media społecznościowe (ang. social media) umożliwiają nawiązanie szybkiej interakcji z odbiorcami danych produktów lub usług. Dlatego też, aktywne działania w serwisach społecznościowych powinno być kluczowym elementem każdej profesjonalnej strategii marketingowej.

Oferujemy kompleksową obsługę firm w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter, a także YouTube, Instagram, Flickr.

iconKorzyści z uczestnictwa w internetowych mediach społecznościowych

  • zasięg: zwiększenie widoczności produktu lub usługi,
  • zarządzanie reputacją: budowanie i wpływanie na reputację organizacji i marki wśród danej grupy odbiorców online,
  • zaangażowanie: zwiększenie interakcji z grupą docelową i otrzymywanie informacji zwrotnych,
  • lojalność: zawiązywanie bliższych i trwalszych relacji z odbiorcami,
  • pozyskiwanie klientów: zdobywanie nowych grup klientów,
  • sprzedaż: zwiększanie sprzedaży na rzecz obecnych klientów.

iconPodstawowe działania w internetowych mediach społecznościowych

  • zaprojektowanie i uruchomienia profilu firmy, usługi lub produktu,
  • pomoc w promowaniu i tworzeniu społeczności,
  • opracowanie spójnej oprawy graficznej profili,
  • reklama w mediach społecznościowych,
  • monitoring social media.