Firma Sadnet – Marcin Zachwieja świadczy usługi podmiotom gospodarczym, jednostkom badawczym i osobom prywatnym w zakresie badania skuteczności działania środków ochrony roślin, nawozów oraz ocenę polową odmian i podkładek w uprawach sadowniczych.

Badania te prowadzone są na podstawie upoważnienia Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa nr WO-505-6/2008, w systemie Dobrej Praktyki Eksperymentalnej (Good Experimental Practice), w oparciu o wymogi zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej 91/414 oraz 71/93.

Posiadamy specjalistyczny sprzęt monitorujący warunki podczas wykonywania zabiegów, jak również stan finosanitarny oraz fizjologiczny roślin w czasie trwania doświadczenia.

Jakie doświadczenie prowadzimy ?

Środki ochrony roślin

Prowadzimy polowe doświadczenia wdrożeniowe oraz doświadczenia rejestracyjne w zakresie badania skuteczności działania środków ochrony roślin z grupy:

 • adiuwantów
 • akarycydów
 • biopreparatów
 • biostymulatorów
 • fungicydów
 • herbicydów
 • insektycydów
 • regulatorów wzrostu

Nawożenie i nawozy

Prowadzimy doświadczenia polowe w zakresie stosowania nawożenie i nawozów:

 • nawożenie i nawozy azotowe posypowych
 • nawożenie i nawozy dolistne pozakorzeniowych (dolistnych)
 • nawożenie i nawozy do fertygacji fertygacji

Wykonujemy pełne analizy gleby, liści oraz owoców (pH, makro- i mikroelementy, zasolenie, metale ciężkie oraz inne parametry).

Odmianowo-porównawcze

Dokonujemy oceny przydatności poszczególnych

 • odmian
 • podkładek

roślin sadowniczych do uprawy towarowej w Polsce wraz z zastosowaniem innowacyjnych technologii uprawy.

Lokalizacja doświadczeń
Posiadamy sprawdzone lokalizacje badawcze, gdzie monitorujemy uprawy pod kątem występowania badanych chorób i organizmów szkodliwych m.in. parch jabłoni (Venturia inaequalis), mszyca jabłoniowa (Aphis pomi) owocówka jabłkóweczka (Cydia pomonella), miodówki gruszowe (Psylla piri), przędziorek owocowiec (Panonychus ulmi).

Dodatkowo na potrzeby dodatkowych lokalizacji prowadzimy doświadczania w innych gospodarstwach sadowniczych w kraju.

Dokumentacja badawcza
Do każdego doświadczania dostarczamy pełną dokumentację. Przez cały okres trwania badań na bieżąco informujemy Zleceniodawców o stanie doświadczenia oraz wynikach.
Wyniki opracowujemy w wybranych programach m.in. Stat, Statistica, ARM.
Zapewniamy całkowitą poufność danych.

Współpracujemy między innymi z:

sadnet_doswiadczenia_zaufali_nam